BEZPŁATNY PROGRAM PIT
KRS 0000365293

W SPRAWNY I BEZPIECZNY SPOSÓB
SPORZĄDZISZ SWOJE ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2023 ROK!

NASZ PROGRAM POSIADA CERTYFIKAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE I JEST ZGODNY Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA FINANSÓW.

DZIĘKI NIEMU WYPEŁNISZ SWOJĄ DEKLARACJĘ JUŻ W 5 MINUT!

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nie zapomnij
– termin składania zeznań podatkowych PIT mija 30 KwiEtnia 2024 roku!

Dlaczego ponad 1000000 podatników wybrało Program e-pity?

 • Program jest prosty i szybki – deklarację wypełnisz w 5 minut, co potwierdziły testy Spider’s Web.
 • Program jest bezpieczny – protokół SSL oraz certyfikat z Unizeto zapewnia bezpieczeństwo.
 • Program jest wiarygodny – posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Program e-pity jest jednym z najlepszych programów w Polsce do składania rocznych zeznań podatkowych – potwierdza to certyfikat.
 • Program e-pity jest całkowicie za darmo.
 • Program e-pity to ponad 37.000.000 poprawnie wysłanych e-Deklaracji.
TERMINY SKŁADANIA PIT

Zeznania PIT można dostarczyć:

Osobiście (składając je w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego)
Przez Internet – wysyłając PIT w formie elektronicznej|
Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego) lub też Polskiego Urzędu Konsularnego.

Poniżej przedstawiamy szereg zmian w podatkach wynikających głównie z reformy podatkowej Nowego Ładu oraz nowelizacji objętych pakietem „Nowy Polski Ład 2.0” a obowiązującym od 1 lipca 2022 roku, ich zasady łącznie zmieniają metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki należne za 2022 r.

Zmiany form opodatkowania w trakcie roku 2023
– właściwy PIT za 2023 r.

W Polski Ład po 1 lipca 2022 roku dopuszczalne są następujące modyfikacje form opodatkowania:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  wybór w terminowo złożonym PIT-36,
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  – wybór w terminowo złożonym PIT-36,
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych – na zasady ogólne ale za drugą połowę roku (wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, od lipca – zasady ogólne ustalone według nowych zasad – wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2023 r.; w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.

MINISTERSTWO ZACHĘCA WSZYSTKICH DO ROZLICZANIA PIT
PRZEDE WSZYSTKIM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

W roku 2023 obowiązywać będą następujące terminy
składania rozliczeń podatku PIT:

10 stycznia 2024:

 • PIT-2 i PIT-3
  (dla obniżenia zaliczek w 2023 r. o 1/12 kwoty zmniejszającej (300 zł miesięcznie) oraz innych oświadczeń pracowniczych.)

15 lutego 2024:

 • PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28:
  Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów

28 LUTEGO  2024:

30 KWIETNIA 2024:

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Zeznania PIT można dostarczyć:

Osobiście (składając je w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego)
Przez Internet – wysyłając PIT w formie elektronicznej|
Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego)
lub też Polskiego Urzędu Konsularnego.

Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą,
za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Ostateczny termin zwrotu podatku

Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT
przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie
skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego
składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2024 r.