BEZPŁATNY PROGRAM PIT
KRS 0000365293

W SPRAWNY I BEZPIECZNY SPOSÓB
SPORZĄDZISZ SWOJE ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2021 ROK!

NASZ PROGRAM POSIADA CERTYFIKAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH
W POLSCE
I JEST ZGODNY Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA FINANSÓW.
DZIĘKI NIEMU WYPEŁNISZ SWOJĄ DEKLARACJĘ JUŻ W 5 MINUT!

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nie zapomnij
– termin składania zeznań podatkowych PIT mija 30 kwietnia 2022 roku!

Dlaczego ponad 1000000 podatników wybrało Program e-pity?

 • Program jest prosty i szybki – deklarację wypełnisz w 5 minut, co potwierdziły testy Spider’s Web.
 • Program jest bezpieczny – protokół SSL oraz certyfikat Avast – producenta programu antywirusowego.
 • Program jest wiarygodny – posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Program e-pity jest jednym z najlepszych programów w Polsce do składania rocznych zeznań podatkowych – potwierdza to certyfikat.
 • Program e-pity jest całkowicie za darmo.
 • Program e-pity to ponad 30.000.000 poprawnie wysłanych e-Deklaracji.
TERMINY SKŁADANIA PIT

Zeznania PIT można dostarczyć:

Osobiście (składając je w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego)
Przez Internet – wysyłając PIT w formie elektronicznej|
Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego) lub też Polskiego Urzędu Konsularnego.

MINISTERSTWO ZACHĘCA WSZYSTKICH DO ROZLICZANIA PIT PRZEDE WSZYSTKIM W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

W roku 2021 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń podatku PIT:

31 stycznia 2022:

 • PIT-16A 
  (przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej)
 • PIT-19A 
  (deklaracja przeznaczona dla duchownych)

17 lutego 2022:

 • PIT-37, PIT-36,
  PIT-38, PIT-28
  :
  Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji  w usłudze Twój e-PIT 
  Ministerstwa Finansów

2 marzec  2022:

 • PIT-28 – ostateczny termin na złożenie deklaracji za 2021 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych

31 KWIETNIA 2022:

 • PIT-36
  (za działalność gospodarczą)
 • PIT-36L 
  (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)
 • PIT-38 
  (za dochody uzyskane z giełdy)
 • PIT-39 
  (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Zeznania PIT można dostarczyć:

Osobiście (składając je w okienku podawczym właściwego Urzędu Skarbowego)
Przez Internet – wysyłając PIT w formie elektronicznej|
Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego)
lub też Polskiego Urzędu Konsularnego.

Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Ostateczny termin zwrotu podatku

 • Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2022 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04.2022 r. nie były przez podatników w ogóle modyfikowane
 • Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2022 r.